Een aantal mensen die in aanmerking komen voor een assistentiehond willen graag dat hun eigen hond daarvoor opgeleid wordt. De persoon vindt zelf dat de huidige hond geschikt is als assistentiehond en overlegt dit met de, door hun gekozen, organisatie. Een toekomstige assistentiehond moet, als deze volgroeid is, wel enkele noodzakelijke medische keuringen ondergaan.

Het is verplicht dat de medische keuringen uitgevoerd worden door een erkend orthopeed gezelschapsdieren of de Hirschfeld Stichting als het gaat om Elleboog Dysplasie (ED) en Heup dysplasie (HD) en voor de ogen van de toekomstige assistentiehond geldt dat een keuring door een erkend oogspecialist moet plaatsvinden. Aan de hand van, onder andere, deze keuringen wordt bepaald of de hond, medisch gezien, wel of niet het traject in kan van assistentiehond.

Een enkele keer is de uitslag negatief. Een goede assistentiehondenorganisatie zal op dat moment aan de cliënt moeten meedelen dat deze hond niet geschikt is als assistentiehond. De organisatie doet dat niet om de persoon tegen te werken, te kwetsen of te pesten, maar dit gaat altijd om de gezondheid en welzijn van de hond. Toch zijn er mensen die niet akkoord willen gaan met de uitslag, kost wat het kost hun eigen hond tot assistentiehond willen laten opleiden en niet aan de consequenties voor de hond en voor zichzelf lijken te denken en verder “shoppen”, totdat zij een organisatie hebben gevonden die de hond wél wil opleiden tot assistentiehond. En… die vinden ze!

Naar aanleiding van bovenvermelde informatie, waarover de ombudsman en geschillencommissie SKGZ een bindende uitspraak heeft gedaan, heeft, naast CZ, nu ook zorgverzekeraar VGZ besloten om het huidige beleid voor assistentiehonden aan te passen. Vanaf verzekerjaar 2020 betekent het dat zij géén opleidingskosten meer vergoeden voor honden die eigendom zijn van de verzekerde. Ook zullen zij geen nieuwe contracten meer afsluiten voor opleidingen/teamtrainingen waarbij de verzekerde eigenaar is van de hond.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *