De oprichter van Stichting Gebruikers Assistentiehonden, Sidney Tetelepta, is in 2013 gestart met de Facebookgroep “Assistentiehonden: Geleide- en/of Hulphondengebruikers”, na geconstateerd te hebben dat er veel nog niet goed gaat rond, bijvoorbeeld, de toegankelijkheid voor  mensen met assistentiehonden. Ook blijkt dat er toch nog (te) weinig bekend is over  assistentiehonden in de maatschappij, de herkenning en erkenning is nog niet overal even groot.

Op 12 september 2014 is de werknaam Stichting GA (Gebruikers Assistentiehonden) gekozen. Na het uitwerken van de doelen in statuten is de stichting op 21 oktober 2014 ingeschreven bij de notaris en de Kamer van Koophandel. Er is gewerkt aan een herkenbaar logo en aan de bouw van deze website.

Stichting Gebruikers Assistentiehonden wil transparant werken en daarom delen we graag nagenoeg alles met jullie. Op deze pagina kan je lezen waar we voor staan. Ook kan je lezen hoe wij in verschillende situaties zullen en kunnen handelen. Als bestuur hebben we voor onszelf een aantal spelregels opgesteld. We hebben deze samengevat in ons huishoudelijk reglement.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op een vergoeding van in redelijkheid gemaakte onkosten.