Werkwijze


Stichting Gebruikers Assistentiehonden wil jou, als gebruiker van een assistentiehond, graag een platform bieden. Op deze site proberen we je te voorzien van zoveel mogelijk informatie die te maken heeft met de doelstellingen van onze stichting. Daarnaast kunnen we je ondersteunen of adviseren bij omstandigheden waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Ook voor deze ondersteuning of advisering geldt wel dat we dit alleen kunnen doen als het past binnen de doelstellingen van onze stichting. Eventuele ondersteuning of advisering is geheel kosteloos!

We hebben er heel bewust voor gekozen de doelstellingen breed te formuleren, waardoor eventuele ondersteuning of advisering eveneens breed kan worden opgepakt. Een aantal spelregels hebben we wel :

 • de ondersteuning of advisering moet te maken hebben met omstandigheden die een relatie hebben met je assistentiehond
 • de stichting gaat niet bemiddelen in conflicten met scholen waar de honden worden of zijn opgeleid
 • de stichting kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen die ontstaan na de geboden ondersteuning of advisering
 • hierdoor zal altijd gevraagd worden of de spelregels bekend zijn
 • als sprake is van een stappenplan in de ondersteuning dan zal dit vooraf worden besproken

Meld je bij onze stichting! Die drempel is heel laag, we willen niet dat je blijft rondlopen met een probleem waar je zelf niet uit komt of zelf geen stappen in durft te ondernemen.


Toegankelijkheid

Onder assistentiehonden verstaan wij honden die, na een opleiding, onder andere worden ingezet als geleidehond, hulphond, PTSS-hond, autismehond. Deze hond dient ook zichtbaar in dienst te zijn als assistentiehond. Dit is het geval als de hond een dekje en/of tuig draagt waarop duidelijk zichtbaar is dat het om een assistentiehond gaat. In de regel is ook het embleem van de school zichtbaar.

In situaties waarin je met je assistentiehond ergens niet naar binnen mag, stellen wij voor dit te melden in ons “Meldpunt”.

Wij raden aan om bij reservering van theater of restaurants van tevoren altijd even contact op te nemen. Geef daarbij aan dat je afhankelijk bent van een assistentiehond. Uiteraard is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als je spontaan besluit bij een restaurant iets te gaan eten.

Je kan altijd ondersteuning of advies van de stichting vragen. Vanuit de stichting word je, als we je kunnen ondersteunen of adviseren, gekoppeld aan één van de teamleden. Deze zal het contact met jou onderhouden en de eventuele acties vanuit de stichting ondernemen.


Signalen

De leden van Stichting Gebruikers Assistentiehonden zullen zich actief bewegen op het internet. Indien nodig én als we denken iets te kunnen betekenen pakken we signalen op. De stichting vraagt aan de persoon, die het probleem op internet heeft neergelegd en/of besproken, of de stichting dit mag oppakken.

Uiteraard kun je zelf ook een signaal bij ons afgeven. Wij zullen dan samen met jou gaan bekijken wat we zouden kunnen doen. Ook hier krijg je een vaste contactpersoon.


Informatiepunt maatschappij

Stichting Gebruikers Assistentiehonden wil een platform bieden voor de gebruikers van assistentiehonden, maar we zetten ons ook in om het algemene beeld van de assistentiehonden in de maatschappij te verbeteren. Dit kan op vele manieren, te denken valt bijvoorbeeld aan :

 • reclame-uitingen in krant of tijdschrift
 • interviews in diverse bladen
 • campagnes gericht op leerlingen van basis- en middelbare scholen
 • flyers
 • brochures
 • website en sociale media

Dit zijn slechts enkele van de mogelijkheden. Omdat de stichting een ANBI-status draagt zijn we afhankelijk van giften en zullen we dus altijd goed moeten nadenken over de inzet van onze middelen.

Welke actie we wanneer inzetten is afhankelijk van de vraag waar behoefte aan is. Een voorbeeld is het jaarlijks terugkerende probleem van het vuurwerk. We zullen ons ieder jaar richten tot de politiek over dit onderwerp, maar maken ook een gerichte flyer- en postercampagnecampagne. Als een gebruiker van een assistentiehond in zijn buurt wil flyeren, kan bij de stichting gevraagd worden om flyer-materiaal.

Maar er is meer…..

Denk bijvoorbeeld aan de vraag of een voorbijganger een assistentiehond wel of niet mag aaien. Hierover wordt verschillend gedacht, ook onder de scholen. Wij willen ons als stichting er voor inzetten de maatschappij een zodanig beeld te geven dat het voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mag met een assistentiehond.

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande suggesties voor ons, dan horen we dat graag. Via ons contactformulier of de directe link naar ons mailadres kun je met ons in contact komen.