Week van de Assistentiehond 1 – 7 augustus 2021

Toegang of geen toegang met je assistentiehond

Een assistentiehondenteam – een assistentiehond en zijn/haar gebruiker- zou overal toegang moeten krijgen waar je als persoon zonder beperking of handicap ook toegang hebt, op slechts een enkele uitzondering na. Toch is ruim 93 procent van alle bevraagden assistentiehondenteams niet altijd welkom op de plek waar zij naartoe willen.

Vrijwel dagelijks krijgt Stichting Gebruikers Assistentiehonden meldingen met betrekking tot toegangsweigeringen van assistentiehondenteams die niet welkom zijn in een winkel, horecagelegenheid, museum, tentoonstelling of een andere openbare of publieke gelegenheid.

Op 14 juli 2021 was het VN-verdrag Handicap precies vijf jaar van kracht, maar in de samenleving is over de inhoud van het VN-verdrag Handicap en de daarop aangepaste Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte nog weinig bekend. Daarom leggen we graag nog een keer uit hoe de wet in elkaar zit.

Eén van de aanpassingen in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is dat er doeltreffende aanpassingen gedaan moeten worden om iemand toegang te verlenen. Onder deze doeltreffende aanpassingen valt ook het toelaten van assistentiehonden als iemand daarom vraagt, bijvoorbeeld om gebruik te mogen maken van een goederenlift als er alleen roltrap toegang is, of draaideur stil zetten zodat het assistentiehondenteam er door kan. Zolang assistentiehonden niet worden toegelaten, of doeltreffende aanpassing geboden wordt, is er geen sprake van toegankelijkheid voor de persoon die afhankelijk is van een assistentiehond.

Maar wat betekent dat nu eigenlijk? 

Dankzij assistentiehonden kunnen mensen met een handicap of chronische ziekte deelnemen aan de maatschappij en sociale contacten onderhouden. Doordat in de wet is opgenomen dat assistentiehonden toegelaten dienen te worden, zou een assistentiehondenteam, een persoon samen met zijn/haar assistentiehond, op alle plaatsen welkom moeten zijn waar mensen zonder beperking of chronische ziekte ook toegang hebben. Er zijn slechts enkele uitzonderingen, zoals een intensive care-afdeling van een ziekenhuis, vanwege infectiegevaar.

Voor veel ondernemers is een assistentiehond gewoon een hond, waardoor ze vaak geen uitzondering maken op hun huisregel om honden niet binnen te laten. Echter, formeel is het weigeren van een assistentiehondenteam discriminatie op grond van handicap van de persoon die afhankelijk is van de assistentiehond.

 

Iedereen die goederen en/of diensten verleent is verplicht een assistentiehond toe te laten. Dus alle winkels, horecagelegenheden, campings, hotels, sportscholen, tandartsen, huisartsen, apothekers, ziekenhuizen, bibliotheken, theaters, bioscopen, openbaar vervoer, taxi’s,…. enzovoort.

Hotels en restaurants die een beroep doen op hygiëneregels doen dat tevergeefs. De Hygiënecode die 1 april 2016 is ingegaan biedt duidelijkheid: assistentiehonden dienen wel te worden toegelaten tot restaurants, ook die met een open keuken en buffetrestaurants. De assistentiehonden mogen niet los rondlopen. Voor alle andere gelegenheden, inclusief taxi’s geldt ook dat een excuus als allergie geen reden meer kan zijn om een persoon met assistentiehond te weigeren.

Word jou met je assistentiehond de toegang geweigerd of heb je als ondernemer vragen over het toelaten van assistentiehondenteams, neem dan contact op met Stichting Gebruikers Assistentiehond via toegang@stichtingga.nl

Wil je de sticker ‘Assistentiehonden Welkom’ ontvangen? Stuur dan een mail met je adresgegevens, de stickers komen dan zo snel mogelijk naar je toe.

This Post Has 2 Comments

 1. H.Bovenkerk

  ik lees in geen enkele publicatie hoe een hulphond te herkennen is. Elke eigenaar van een hond kan zijn hond wel een tuigje of vestje aan doen en verklaren in bv een restaurant dat het een hulphond is.
  Het is buitengewoon frustrerend dat er op vragen hierover geen antwoord wordt gegeven.
  Het zou toch logisch zijn als de gebruiker een pasje of bewijs kan laten zien.
  Het zou ook fijn zijn als dit zou worden aangegeven op de site van hulphond.
  Het is logisch dat mensen niet worden toegelaten als de gebruiker niet kan aantonen dat hij er is met een echte hulphond voor hem of haar.

  1. stichtingga

   Beste Henk,

   Een werkende assistentiehond heeft altijd een dekje, tuig of vest waarop in ieder geval kenbaar is gemaakt dat het een assistentiehond is. De meeste assistentiehondgebruikers hebben een pasje, maar in de wet- en regelgeving is niet vastgelegd wat een assistentiehond is (definitie) en hoe of waaraan deze herkenbaar is. Je visie dat iedere hondeneigenaar een tuig/dekje/vest aan kan doen bij zijn of haar hond is dus juist, maar het is niet ingekaderd dat het niet mag….. helaas!

   Groet, Rianne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *