Stichting Gebruikers Assistentiehonden is opgericht door Sidney Tetelepta, die als slechtziende afhankelijk is van zijn blindengeleidehond Pablo. Stichting Gebruikers Assistentiehonden is een volledig onafhankelijke organisatie en heeft in 2014 de ANBI status verkregen.

Stichting Gebruikers Assistentiehonden behartigt samen met een vrijwilligersteam de belangen van gebruikers van alle type assistentiehonden. Assistentiehonden zijn honden die, na hun opleiding, worden ingezet om de zelfstandigheid en mobiliteit van personen met een handicap, beperking of aandoening te vergroten, zodat ze volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dit zijn onder andere blindengeleidehonden, ADL-hulphonden, meldhonden voor epilepsie en diabetes, hulphonden voor mensen die lijden aan de psychische stoornis PTSS (zoals bijvoorbeeld oud-geüniformeerden) en signaalhonden voor mensen met een auditieve beperking.

Gebruikers van assistentiehonden stuiten in de praktijk op veel onbegrip en onwetendheid. Zo gebeurt het nog te vaak dat hen de toegang met hun assistentiehond wordt geweigerd. De stichting bemiddelt en ondersteunt geheel kosteloos de gedupeerde bij het oplossen van hierdoor ontstane  conflictsituaties. Toegang tot openbare en publieke gelegenheden moet de norm zijn en niet een uitzondering. Ook werkt de stichting aan een uniforme herkenning van assistentiehonden en maken wij ons hard voor de wet- en regelgeving met betrekking op de assistentiehonden.

Om de stichting, onze doelstellingen en onze werkzaamheden zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen geven wij voorlichting op scholen, bij verenigingen en bedrijven, verspreiden wij brochures, flyers en promotiematerialen, profileren wij ons op braderieën en evenementen en onderhouden wij persoonlijk contact met de Nederlandse én buitenlandse overheid.

Om dit alles mogelijk te maken zijn wij afhankelijk van sponsorgelden, donaties en giften. Financiële steun wordt daarom zeer op prijs gesteld.

We hopen dat je veel informatie kunt vinden op deze website. Mocht je toch nog informatie missen en je bent van mening dat het op deze website thuishoort, stuur ons dan een bericht. Dit kan via ons contactformulier of via de rechtstreekse link naar ons mailadres.


Laatste nieuws

12 aug

6 – 12 Augustus 2023, Internationale Week Van De Assistentiehond Dit jaar heeft Stichting Gebruikers Assistentiehonden het thema ‘Het welzijn van assistentiehonden’.…

Lees meer
11 aug

6 – 12 Augustus 2023, Internationale Week Van De Assistentiehond  Dit jaar heeft Stichting Gebruikers Assistentiehonden het thema ‘Het welzijn van assistentiehonden’.…

Lees meer
10 aug

6 – 12 Augustus 2023, Internationale Week Van De Assistentiehond  Dit jaar heeft Stichting Gebruikers Assistentiehonden het thema ‘Het welzijn van assistentiehonden’.…

Lees meer
09 aug

6 – 12 Augustus 2023, Internationale Week Van De Assistentiehond  Dit jaar heeft Stichting Gebruikers Assistentiehonden het thema ‘Het welzijn van assistentiehonden’.…

Lees meer