Wet- en regelgeving voor onze assistentiehonden vinden wij dusdanig belangrijk dat we daar apart aandacht voor vragen op deze pagina. Denk aan de aanpassingen in de Taxiwet of de ratificatie van een VN-verdrag dat toeziet op gelijke behandeling voor mensen met een beperking.

Op de subpagina ‘in de praktijk’ kun je onder andere terug vinden welke concrete acties we hebben ondernomen of nog gaan nemen. Zo willen we veel onderzoek gaan doen met betrekking tot toegankelijkheid, je leest het hier.