Doelstelling


Wij vinden het belangrijk om verbindingen te leggen. Wij verwachten hiermee een positiever beeld neer te kunnen zetten van de personen met  hun assistentiehonden, waardoor zij ook sneller en beter geaccepteerd zullen worden.


Wij denken hierbij aan:

  • verbindingen met scholen die assistentiehonden opleiden;
  • verbindingen met andere organisaties die zich bezighouden met de belangen van gebruikers van assistentiehonden;
  • verbindingen met andere voor ons relevante organisaties in de maatschappij.

Onze doelen zijn:

  • een platform bieden voor gebruikers van assistentiehonden;
  • een informatiepunt inrichten en instandhouden;
  • actieve aandacht voor het verankeren en instandhouden van wet- en regelgeving met betrekking tot onder meer de toegankelijkheid van assistentiehonden en diens gebruiker;
  • actieve betrokkenheid bij ontwikkelingen in de maatschappij als het gaat om de positionering van de assistentiehond en diens gebruiker;
  • voorlichting geven en pr-activiteiten uitvoeren.