We geven deze week een aantal voorbeelden aan de hand van verschillende soorten assistentiehonden, vormen van afleiding en wat er kan gebeuren als ze worden afgeleid. Vandaag de signaalhond (voor auditief beperkten).

Signaalhonden assisteren de gebruiker welke een gehoor beperking heeft. Een signaalhond signaleert belangrijke geluiden en waarschuwt zijn baas door hem aan te tikken en vervolgens naar de geluidsbron te brengen of ernaar te kijken. De signaalhond is als het ware de de oren van zijn gebruiker.

Mensen met een auditieve (gehoor) beperking moeten steeds opletten om ervoor te zorgen dat ze geen belangrijke dingen in de omgeving missen. Daar helpt de hond hun bij. Bijvoorbeeld binnenshuis signaleert de hond de deurbel, de telefoon, een huilende baby, brandalarm, iemand die de gebruikers naam roept. Buitenshuis ondersteunt de hond in het verkeer door bijvoorbeeld te reageren op geluiden van sirenes en achterop komend verkeer.

De signaal hond is o.a. buiten continu alert om ervoor te zorgen dat de gebruiker geen belangrijke dingen in de omgeving mist. Wordt de hond ineens door iemand geaaid dan is de hond uit zijn concentratie, hij /zij geeft dan geen signaal door aan de gebruiker waardoor deze zomaar in het pad van een achterop komende fiets zou kunnen stappen, met alle gevolgen van dien.

Hoewel veel mensen weten dat het niet de bedoeling is om assistentiehonden te aaien als ze aan het werk zijn, begrijpen maar weinigen de redenering achter deze regel. Nog minder mensen beseffen dat je op geen enkele manier een assistentiehond mag afleiden.

Wat betekent niet afleiden precies?

  • Niet aaien;
  • Niet tegen de assistentiehond praten;
  • Niet de naam van de assistentiehond roepen;
  • Niet je huishond contact laten maken;
  • Geen oogcontact maken;
  • Geen geluid maken of iets lekkers geven om de aandacht van de hond te trekken;
  • Blijf op gepaste afstand.

De vraag die veel mensen hebben is…. WAAROM mag ik niet afleiden?

Het antwoord is simpel. Buiten het feit dat het vervelend is om iedere paar tellen stil te moeten staan omdat iemand aandacht vraagt van de hond kan het, en dat is veel belangrijker, gevaarlijke situaties opleveren. Een assistentiehond is er om zijn gebruiker veilig te houden. Als de assistentiehond afgeleid is, let hij niet op zijn werk en kan zijn gebruiker gewond of ziek raken omdat hij een obstakel of signaal mist. Als jij een assistentiehond afleidt en daardoor de assistentiehondgebruiker op dat moment iets overkomt is het kortweg gezegd jouw schuld. Wil je dat op je geweten hebben?