Doneer aan Stichting Gebruikers Assistentiehonden

In oktober 2014 hebben we de ANBI-status gekregen. Dit betekent dat wij volledig afhankelijk zijn van sponsoring en giften die derden aan ons doen. De gelden worden gebruikt voor voorlichtingscampagnes en voor de voorbereiding en uitvoering van activiteiten. In de eerste maanden zijn onder andere de inschrijving bij de notaris, het logo en voor een groot deel deze website middels giften tot stand gekomen.

Het bestuur zal bij iedere uitgave zichzelf de vraag stellen of datgene waar we het geld aan willen uitgeven ook daadwerkelijk een bijdrage gaat leveren aan de door ons gestelde doelen. Jaarlijks wordt er een verslag gemaakt van de inkomsten en uitgaven. We willen volledige transparantie geven wat er met de sponsor- en giftengelden is gebeurd.

Wij zijn nu en in de toekomst alle personen en organisaties dankbaar dat zij ons willen ondersteunen met een gift of sponsorgeld.

Mocht je ons persoonlijk of vanuit je organisatie of bedrijf willen ondersteunen dan kan dat! Je kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL41 INGB 0006 7067 35 t.n.v. Stichting Gebruikers Assistentiehonden.Stichting Gebruikers Assistentiehonden is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Stichting Gebruikers Assistentiehonden volgens geldende regels mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De ANBI status geeft ook Stichting Gebruikers Assistentiehonden fiscale voordelen. Klik hier voor de regels

anbi