Het verschil tussen toegankelijkheid en bruikbaarheid

  • 20 juli 2015
  • .

Onderstaand bericht kregen wij binnen. Zijn er meer mensen met een assistentiehond die dit probleem hebben en zo ja, waar? Ook dit is iets waar wij (in samenwerking met anderen) mee aan de slag gaan. Een berichtje kan via mail of het cantactformulier!   Dat toegankelijkheid en bruikbaarheid helaas niet altijd samen gaan, bleek maar weer toen ik net een boodschapje bij een supermarkt wilde doen. Ik ben zeer slechtziend en…

Lees verder

Stichting GA opent meldpunt

  • 19 juli 2015
  • .

Stichting Gebruikers Assistentiehonden opent meldpunt toegangsweigering assistentiehonden. Stichting Gebruikers Assistentiehonden is in oktober 2014 opgericht en is de belangenorganisatie in Nederland van gebruikers van Assistentiehonden. Om een goed overzicht te krijgen hoe vaak en in welke gelegenheden gebruikers geweigerd worden heeft de Stichting een meldpunt geopend. Alle gebruikers van assistentiehonden kunnen hier melding doen wanneer ze geweigerd zijn. Klik hier om een weigering bij Stichting GA te melden. Indien gewenst…

Lees verder

Meldingen van weigering assistentiehond eerste halfjaar 2015

  • 17 juli 2015
  • .

Op dit moment zijn er bij Stichting Gebruikers Assistentiehonden, over het eerste half jaar van 2015, 18 meldingen binnen gekomen van plaatsen waar een persoon met assistentiehond de toegang geweigerd wordt. Denk hierbij onder andere aan winkels, restaurants, theaters maar ook hotels. Omdat de stichting pas sinds maart een website heeft en het nog relatief onbekend is dat wij een meldpunt voor toegangsweigeringen voor assistentiehonden en de bijbehorende baasjes zijn, verwachten wij…

Lees verder

Nader verslag VN-verdrag handicap, Tweede kamer

  • 12 juli 2015
  • .

VN-Verdrag personen met een handicap heeft de volgende link op haar facebookpagina gezet. Het is een aardig stuk om door te lezen, maar wellicht heeft iemand nog op- of aanmerkingen. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van het Plan van aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap besloten tot het uitbrengen van een nader verslag. www.tweedekamer.nl…

Lees verder