VN-Verdrag personen met een handicap heeft de volgende link op haar facebookpagina gezet. Het is een aardig stuk om door te lezen, maar wellicht heeft iemand nog op- of aanmerkingen.

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van het Plan van aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap besloten tot het uitbrengen van een nader verslag.

www.tweedekamer.nl nader verslag VN-verdrag handicap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *