Regelmatig komen de termen NEN en CEN voorbij in assistentiehondenland net als: “er wordt gewerkt aan een CEN-normering assistentiehonden”. Wat houdt dat nu eigenlijk in?

Er is een Europese commissie (CEN) waarin vertegenwoordigers van de private sector, belangenorganisaties en de overheid elkaar ontmoeten en besluiten nemen over nieuwe Europese normen, in dit geval assistentiehonden. Kroatië is voorzitter van deze CEN-commissie. Om de Europese normcommissie van de nodige informatie te voorzien heeft Nederland een groep commissieleden samengesteld die gezamenlijk als één stem namens Nederland input geeft aan de CEN-commissie. De NEN voert het secretariaat van de Nederlandse delegatie en nationale vergaderingen worden gevoerd bij de NEN in Delft. De doelstelling is het faciliteren van een actieve inbreng uit Nederland in het CEN-traject om te komen tot een bruikbare en professionele norm voor assistentiehonden; die tevens (h)erkend wordt door belanghebbenden als overheden en vervoerders.

De CEN-commissie (CEN/TC452 Assistance Dogs) is onderverdeeld in zes verschillende werkgroepen, namelijk: WG1 Terminologie, WG2 Welzijn hond, WG3 Competenties voor assistentiehonden professionals, WG4 Training en beoordeling, WG5 Cliëntenservice, WG6 Toegankelijkheid. Iedere werkgroep is onderverdeeld in subwerkgroepjes waarin dieper ingegaan wordt op de onderwerpen binnen de hoofdwerkgroep.

Stichting Gebruikers Assistentiehonden zet zich breed en actief in, zowel nationaal als internationaal, in de werkgroepen en subwerkgroepen. Pauline en Sidney nemen namens Stichting GA! deel aan  alle (internationale) vergaderingen, die op eigen titel gevoerd worden en we verrichten daarvoor veel werk.  Als belangenorganisatie voor assistentiehondgebruikers zijn het welzijn van de hond (WG2), cliëntenservice (WG5) en toegankelijkheid (WG6) voor assistentiehondgebruikers de belangrijkste speerpunten binnen de toekomstige normering, ook nemen we deel aan WG1, terminologie.

Regelmatig gebeurt het nog dat assistentiehonden worden geweigerd in openbare gelegenheden, hotels, taxi’s en tal van andere plekken. Dit komt o.a. doordat een assistentiehond niet als zodanig wordt (h)erkend en dat talloze honden als assistentiehonden worden betiteld, terwijl ze dat niet zijn. Een deel van de organisaties, die assistentiehonden opleidt, is aangesloten en geaccrediteerd door een van de twee, of beide, internationale brancheorganisaties (IGDF en ADI); die standaarden voor respectievelijk geleide- en assistentiehonden hebben ontwikkeld. In beide gevallen geldt echter dat de standaarden ontwikkeld, beheerd, geïmplementeerd en gecontroleerd worden door de branche zelf; een onafhankelijk instrument als een Europese of internationale norm zou hierin gewenst zijn.

De ontwikkeling van Europese normen voor assistentiehonden kan leiden tot een positieve impact op de kwaliteit van de assistentiehonden zelf en de herkenbaarheid van assistentiehonden en hun gebruikers. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van onder andere openbare gelegenheden voor personen, die afhankelijk zijn van een assistentiehond, vergroot.  Dit zal leiden tot meer helderheid voor ondernemers welke (assistentie)honden zij toegang moeten bieden tot hun organisatie en welke honden zij mogen weigeren.

Goed-opgeleide assistentiehonden, die gemakkelijk herkend kunnen worden, kunnen zo personen met een handicap en/of chronische ziekte in staat stellen volwaardig te participeren in de maatschappij. Deze Europese normen kunnen ook een rol spelen in kwaliteitseisen (inclusief nazorg) die aan opleiders van assistentiehonden worden gesteld, zodat helder is wat gebruikers en de samenleving mogen verwachten.

In de week van 13 – 17 mei 2019 is de volgende CEN-vergaderweek die deze keer gehouden zal worden in Delft.

De NEN heeft het Commissieplan 2019, Normcommissie 330 452 ‘Assistentiehonden’ opgesteld dat je hier kunt lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *