Wederom de muur van Transavia​ waar je niet doorheen komt….

Twee meiden hebben in april een vlucht geboekt. Een vlucht waarbij beide dames een assistentiehond meenemen. Er is schriftelijke goedkeuring dat de assistentiehonden mee mogen. En dat is maar goed ook, want de wet Gelijke behandeling voor gehandicapten en chronisch zieken heeft dat zo beslist.

Gisteravond, de avond voor het vertrek waar de meiden zo naar uitgekeken hebben, wordt er gebeld door Transavia dat de honden alleen mee mogen in het ruim. De reden: het zijn geen blindengeleidehonden!

Vandaag hebben we met man en macht geprobeerd om door de barriere van Transavia heen te komen en dat is helaas gedeeltelijk gelukt. Een stapje verder dan de service desk, maar geen positief resultaat.

De gesproken dame van Transavia spijt het enorm dat de vermeldde informatie op de website (over hulphonden) niet klopt. Want alleen blindengeleidehond zijn, naar haar eigen zeggen, welkom. Na aandringen is de wet op toegankelijkheid uitgelegd, maar het mocht niet baten.

Beste managers van Transavia, graag zouden we nog eens om de tafel gaan om het beleid door te nemen en te zorgen dat dit terugkerende probleem voorgoed verholpen wordt. Er staat namelijk geschreven: artikel 1 van de Grondwet Ter bevordering van de deelneming op gelijke voet aan het maatschappelijke leven bescherming te bieden tegen discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte en dat het daarom wenselijk is behoudens de door de wet genoemde uitzonderingen onderscheid op deze grond te verbieden; Ieder mens moet in staat worden gesteld aansluitend bij zijn eigen mogelijkheden autonoom te zijn.

En daar komt het:
– Het verbod van onderscheid houdt mede in dat degene, tot wie dit verbod zich richt, gehouden is naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen te verrichten, tenzij deze voor hem een onevenredige belasting vormen.
– Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt in ieder geval verstaan het toelaten van assistentiehonden.

Dus niet alleen blindengeleidehonden, niet alleen hulphonden, maar alle soorten assistentiehonden.

Omdat Transavia bij hoog en laag blijft beweren dat alleen blindengeleidehonden mee mogen, wat overigens nergens te lezen is en ze ook niet schriftelijk willen bevestigen, zijn zij, naar onze mening, in overtreding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *