Deze week hebben wij een bericht geplaatst over de toegankelijkheid van de Oranjezaal in Paleis Huis ten Bosch, dat op het moment is opengesteld voor het publiek. Vera Bergkamp (Tweede Kamerlid D66) heeft vandaag Kamervragen ingediend naar aanleiding van onze vragen over de toegankelijkheid van de Oranjezaal. Hieronder haar vragen:

  1. Klopt het dat voor het bezoek aan de Oranjezaal geen speciale voorzieningen zijn voor slechtzienden en slechthorenden  https://www.bezoekdeoranjezaal.nl/home/veelgestelde-vragen
  2. Waarom moeten gebarentolken, die feitelijk geen deelnemer zijn aan een rondleiding, toch een eigen ticket reserveren? Hoe is dit voor vergelijkbare (publieke) bezienswaardigheden geregeld, bijvoorbeeld de rijksmusea, Paleis Soestdijk, Paleis Het Loo en Paleis Doorn?
  3. Waarom zijn geleidehonden niet toegestaan bij een bezoek aan de Oranjezaal? Hoe is dit voor vergelijkbare (publieke) bezienswaardigheden geregeld, bijvoorbeeld de rijksmusea, Paleis Soestdijk, Paleis Het Loo en Paleis Doorn?
  4. Bent u bereid te kijken of er toch nog iets gedaan kan worden aan de toegankelijkheid voor slechthorenden en slechtzienden van de Oranjezaal zodat ok deze groepen in de gelegenheid worden gesteld om deze bijzondere ruimte te bezoeken, bijvoorbeeld door speciaal voor belangstellenden uit deze groepen een beperkt aantal malen een afzonderlijke rondleiding te organiseren? Zo nee, waarom niet?
  5. Hoe verhouden deze regels zich tot de bepalingen en doelstellingen van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, waarvan de Tweede Kamer de ratificatiewetten binnenkort zal behandelen?
  6. Bent u met de leden van de D66-fractie van mening dat de overheid zelf het goede voorbeeld moet geven met betrekking tot de verplichtingen die uit het VN-verdrag voorvloeien? Zo nee, waarom niet?

OranjezaalVera Bergkam Kamervragen

This Post Has One Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *