Stichting Gebruikers Assistentiehonden wil alle toegansweigeringen in kaart brengen en registreren. Er zijn hierover tot nu toe geen concrete cijfers bekend, net zo min als van het aantal assistentiehonden in Nederland.

Veel mensen durven geen melding te maken, sommige willen er geen melding van maken omdat het geen “big issue” is. Anderen kunnen het heel goed zelf oplossen.

Om enigszins een indruk te krijgen om hoeveel toegangsweigeringen het gaat, vragen wij je om Stichting Gebruikers Assistentiehonden als meldpunt te gebruiken. Als je hulp nodig hebt om ergens binnen te kunnen komen mag je ons inschakelen, maar ook als er al een oplossing gevonden is zouden wij dit toch graag willen weten.

Wat wij met deze meldingen willen bereiken is, dat er ook werkelijk aangegeven kan worden aan instanties en overheden dat het om veel meer toegangsweigeringen gaat dan dat er tot nu toe wordt aangenomen. In een aantal stukken is te lezen dat er een tiental weigeringen in taxi’s, openbare gelegenheden zoals restaurants, ziekenhuizen, theaters en winkels zijn. Wij kunnen dit niet voor waarheid aannemen!

Overigens, als je ons benadert met een vraag, of het nu gaat om informatie of hulp om ergens binnen te kunnen komen, is dit kostenloos!

Wij zijn te bereiken via mail stichting@gebruikersassistentiehonden.nl , maar ook via telefoonnummer  010 – 203 6028. Op onze website is ook een contactformulier toegangsweigering dat ingevuld kan worden.

 

This Post Has 5 Comments

  1. sandy

    Gaiazoo in Kerkrade. Geen toegang voor autisme begeleidingshond. Gaven aan dat hulphonden niet welkom zijn vanwege het eventueel overbrengen van ziekten.( honden zijn ingeënt )Ik heb het park niet meer kunnen bezoeken met mijn zoon.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *