In de afgelopen week (13-17 mei) vonden de vergaderingen van CEN/TC 452 ‘Assistance dogs’ en vier onderliggende werkgroepen plaats bij NEN te Delft. Deze vier onderliggende werkgroepen zijn:
– Welzijn assistentiehond
– Training en assessment assistentiehond
– Klantenservice
– Algehele toegang en toegankelijkheid

Stichting Gebruikers Assistentiehonden neemt deel aan de werkgroepen Terminologie, waarvan deze keer geen vergadering was, Welzijn assistentiehond, Klantenservice en natuurlijk Algehele toegang en Toegankelijkheid.

Nederland heeft een secretariaat, de NEN – Nederlands Normalisatie instituut – die de Nederlandse delegatie ondersteunt. Iedere werkgroep wordt geleid door een WG-voorzitter die helaas niet ondersteund wordt door een secretariaat zoals de NEN dat, zeer professioneel, bij Nederland doet. De inzet van de meeste werkgroep-experts, die afkomstig zijn uit heel Europa, is vooruitstrevend en voortvarend. Het ontbreekt echter aan vaardigheden bij een aantal Werkgroep-voorzitters om te werken aan de normalisatieprocessen en we hebben het idee dat we daardoor, jammer genoeg, het laatste half jaar op een aantal vlakken niet zo veel vooruitgang hebben geboekt als we verwacht hadden.

Natuurlijk hebben wij, de Nederlandse delegatie, dit laten weten en is er afgesproken dat er met tijdschema’s gewerkt gaat worden, waarin onderwerpen ingeleverd, becommentarieerd en af moeten zijn voor de volgende CEN-vergadering in december van dit jaar, die wederom plaatsvindt in Zagreb.

Het was positief om te zien dat aan de gehele vergaderweek veel NEN-normcommissieleden actief en vol inzet deelnamen. Ook onderlinge samenwerkingen tussen een aantal werkgroep-experts, zoals De Click, Oogvereniging Themagroep Geleidehondgebruikers, Service Dogs en Stichting GA, zullen zeker pro-actief doorgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *