Op 14 juni 2016 is het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ door Nederland geratificeerd. Het verdrag is op 13 december 2006 aangenomen door de Verenigde Naties met als doel de rechten van mensen met een beperking te waarborgen. Het verdrag geeft de opdracht aan de overheid om de positie van mensen met een beperking te verbeteren en discriminatie uit te bannen. Op 14 juli 2016 zal het verdrag daadwerkelijk in werking treden en kan de overheid gewezen worden op de verplichtingen.

Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte
In het kader van de ratificatie van het verdrag, is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte herzien. Deze wet verbiedt ongelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte door onderwijsinstellingen, werkgevers, aanbieders van woningen en openbaarvervoersbedrijven. Met de herziening is ongelijke behandeling bij goederen en diensten per 14 juni 2016 ook verboden.

Aanpassingen
Dit betekent dat onder andere horecagelegenheden, winkels, zorginstellingen en verzekeraars toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Organisaties mogen personen in een rolstoel of scootmobiel niet de toegang weigeren tot hun gelegenheid en hulphonden moeten worden toegelaten in winkels, taxi’s en zorginstellingen. Hiernaast zullen aanpassingen moeten worden verricht door bijvoorbeeld het plaatsen loopplanken bij drempels en het verbreden van winkelpaden.

College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) houdt toezicht op de implementatie en naleving van het verdrag. Het toetst de nationale wetgeving aan het verdrag en wijst de overheid er op wanneer niet aan de verplichtingen wordt voldaan. Het CRM kan ook aanbevelingen doen op basis van onderzoek naar de uitwerking in de praktijk. Hiernaast kunnen mensen met een beperking bij het CRM terecht voor een uitspraak, wanneer zij zich gediscrimineerd voelen.
bas-binnenhof1-2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *