Stappenplan toegankelijkheid

Onder assistentiehonden verstaan wij honden die, na een opleiding, onder andere worden ingezet als geleidehond, hulphond, PTSS-hond, autismehond. Deze hond dient ook zichtbaar in dienst te zijn als assistentiehond. Dit is het geval als de hond een dekje en/of tuig draagt waarop duidelijk zichtbaar is dat het om een assistentiehond gaat. In de regel is ook het embleem van de school zichtbaar.

T<em>oegankelijkheid</em>

In situaties waarin je met je assistentiehond ergens niet naar binnen mag stellen wij het volgende stappenplan voor:
<ol>
<li>Vraag altijd waarom je niet naar binnen mag en leg uit waarom je afhankelijk bent van de hond.</li>
<li>Ga bij weigering geen lange discussies aan, accepteer de situatie.</li>
<li>Neem bij thuiskomst telefonisch contact op met de locatie waar je geweigerd bent en leg nog eens rustig uit wat er is gebeurd. Vraag ook of er beleid is met betrekking tot assistentiehonden op basis waarvan de weigering heeft plaatsgevonden.</li>
<li>Als het telefoongesprek niets heeft opgelost, neem dan contact op met de school waar je assistentiehond vandaan komt en vraag of zij iets voor je kunnen betekenen.</li>
<li>Kan de school niets betekenen of heeft een actie van de school geen resultaat opgeleverd, schrijf een brief aan de directie van de locatie waar je geweigerd bent of aan een eventueel overkoepelende organisatie ervan.</li>
</ol>
Als stichting raden wij aan om bij reservering van theater of restaurants van tevoren altijd even contact op te nemen. Geef daarbij aan dat je afhankelijk bent van een assistentiehond. Uiteraard is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als je spontaan besluit bij een restaurant iets te gaan eten.

Mocht je in een van de stappen vastlopen, dan kun je altijd ondersteuning of advies van de stichting vragen. Wij zullen ook werken volgens het stappenplan en bespreken elke stap met je. Vanuit de stichting zul je, als we je kunnen ondersteunen of adviseren, worden gekoppeld aan een van de bestuursleden. Deze zal het contact met jou onderhouden en de eventuele acties vanuit de stichting ondernemen.