Stappenplan signalen


Signalen

De bestuursleden van de stichting zullen zich actief bewegen op het internet. Indien nodig én als we denken iets te kunnen betekenen pakken we signalen op. Ook hiervoor is een stappenplan van toepassing:

  1. Het bestuur signaleert een probleem.
  2. De stichting vraagt aan de persoon, die het probleem op internet heeft neergelegd en/of besproken, of de stichting dit mag oppakken als signaal.
  3. Als dit het geval is, zal een bericht op onze Facebookpagina en op onze website. We lichten het probleem dan toe en stellen de vraag of dit door anderen als zodanig herkend wordt.
  4. Wanneer het om een gedeeld gaat, zal na enkele dagen de juiste actie door het bestuur worden ingezet. Welke actie dit is, is afhankelijk van de aard van het probleem.
  5. Via onze Facebookpagina, de overige sociale media en onze website word je van de vervolgstappen op de hoogte gehouden.

Uiteraard kun je zelf ook een signaal bij ons afgeven. Wij zullen dan samen met jou gaan bekijken wat we zouden kunnen doen. Ook hier krijg je een vaste contactpersoon vanuit het bestuur.

De stichting onderneemt in principe geen actie richting verzekeringsmaatschappijen. Hierbij valt te denken aan de toekenning van een assistentiehond of de vergoeding van onkosten. Dit zijn zaken die buiten onze doelen vallen en die vaak ook bij wet zijn vastgelegd..