Informatiepunt maatschappij

De Stichting Gebruikers Assistentiehonden wil een platform willen bieden voor de gebruikers van assistentiehonden, maar we zetten ons ook in om het algemene beeld van de assistentiehonden in de maatschappij te verbeteren. Dit kan op vele manieren, te denken valt bijvoorbeeld aan :

  • spotjes
  • reclame-uitingen in krant of tijdschrift
  • interviews in diverse bladen
  • gerichte school campagnes
  • flyers
  • brochures
  • website en sociale media

Dit zijn slechts enkele van de mogelijkheden. Omdat de stichting een ANBI-status draagt zijn we afhankelijk van giften en zullen we dus altijd goed moeten nadenken over de inzet van onze middelen.

Welke actie we wanneer inzetten is afhankelijk van de vraag waar behoefte aan is. Een voorbeeld is het jaarlijks terugkerende probleem van het vuurwerk. We zullen ons ieder jaar richten tot de politiek over dit onderwerp, maar zouden ook een gerichte flyer-campagne kunnen maken. Als een gebruiker van een assistentiehond in zijn buurt wil flyeren, kan bij de stichting gevraagd worden om flyer-materiaal.

Maar er is meer…..

Denk bijvoorbeeld aan de vraag of een voorbijganger een assistentiehond wel of niet mag aaien. Hierover wordt verschillend gedacht, ook onder de scholen. Wij willen ons als stichting er voor inzetten de maatschappij een zodanig beeld te geven dat het voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mag met een assistentiehond.

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande suggesties voor ons, dan horen we dat graag. Via ons contactformulier of de directe link naar ons mailadres kun je met ons in contact komen.