Een belangrijk doel van Stichting Gebruikers Assistentiehonden is de toegankelijkheid voor assistentiehonden vergroten. Het moet geen punt van discussie meer zijn als je met je assistentiehond een ziekenhuis, restaurant, taxi of andere locatie in wilt. We willen ons er dan ook voor inzetten de toegankelijkheid in de komende jaren naar 100 procent uit te breiden.

Daarnaast is een doel van de stichting het algemene beeld van de assistentiehond in de praktijk te verbeteren en een betere herkenning en erkenning van assistentiehonden te bereiken.

Onder assistentiehonden verstaan wij honden die, na een opleiding, worden ingezet als blindengeleidehond, ADL-hulphond, signaalhond, seizurehond (epileptische aanval), diabetes assistentiehond of assistentiehonden voor mensen met een psychiatrische aandoening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan PTSS of autisme. De honden zijn zichtbaar in dienst en horen bij diens gebruiker. De assistentiehonden vergroten de onafhankelijkheid van deze gebruikers, waardoor zij een volwaardig lid van deze maatschappij kunnen zijn.

We hopen dat je veel informatie kunt vinden op deze website. Mocht je toch nog informatie missen en je bent van mening dat het op deze website thuishoort, stuur ons dan een bericht. Dit kan via ons contactformulier of via de rechtstreekse link naar ons mailadres.


Laatste nieuws